Home / ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

        ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]     ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น …

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

อ่านรายละเอียด [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล

อ่านรายละเอียด [ รายละเอียดเพิ่มเติม … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านข้อสอบปรนัยและอัตนัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ลำดับที่1 นางสาวฮายาตี มามะ เลขที่สอบ 01 ลำดับที่2 นายมูฮัมหมัดนัสรู เจ๊ะเล๊ะ เลขที่สอบ 07 ลำดับที่3 นางสาวฐิติกุล …

Read More »

ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลุกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ(สอบปฏิบัติ) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์(60/40) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »