Home / ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเวชสถิติและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »