Home / ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานห้องผ่าตัด

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล วันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 13.00 น. เป็น เวลา 08.30 น. 2. ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด วันที่ 19 พ.ย.62 เวลา …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]     ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 18 พฤศจิกายน …

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการสอบครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และพนักงานห้องผ่าตัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล และพนักงานห้องผ่าตัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

      ด้วยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะว่างในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] ใบสมัคร : [ ดาวน์โหลด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]     ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 15 ตุลาคม …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) ตำแหน่งละ 1 อัตรา

         ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก …

Read More »