ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด


-: พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มพยาธิวิทยาคลีนิค)     [ รายละเอียด … ]

-: พนักงานทำความสะอาด    [ รายละเอียด … ]