ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการคลีนิกวัณโรค โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก