ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


ด้วย คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

-: เอกสารประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
-: เอกสารประกอบการนับระยะเวลาเกื้อกูล ดาวน์โหลด
-: แบบฟอร์มเลื่อนชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด
-: ใบสมัครชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด