Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 17)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2560 [30/10/2560]

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) : [ Download… ] หลักฐานเรื่องที่ 1.1.1-1.1.5 ประจำเดือน ก.ย.60 : [ Download… ]

Read More »

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [04/08/2560]

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณประจำเดือนมิถุนายน [04/08/2560] ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) : [ Download… ]

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560

เมื่อวันที่2 มิถุนายน 2560 เวลา08.30น.-16.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก  เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560 ” คุณภาพที่งดงาม  ผลิบาน   ด้วยหัวใจ ”   โดยมี พญ.จันทรา นราตรีคูณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพ้ฒนาบริการระบบคุณภาพเป็นประธานกล่าวรายงาน …

Read More »

สไลด์ความเสี่ยง อ.สุรเดช ศรีอังกูร บรรยายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

สไลด์ความเสี่ยง อ.สุรเดช ศรีอังกูร บรรยายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในงานมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  [ download file… ]

Read More »

รพ.สุไหงโก-ลก รับการตรวจเยี่ยมจาก กรมแพทย์แผนไทยฯ

เมื่อวันที่5พฤษภาคม 2560 เวลา09.00-12.00น.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อรับฟังปัญหาและระบบบริการของงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในงานแพทย์แผนไทยของรพ.สุไหงโก-ลกโดยมี นพ.สถาพร สินเจริญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฯ จากสบส.เขต12

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา09.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้ นพ.เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์สุวิทย์ บุญชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ …

Read More »