Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 67)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

[ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 1-5 กันยายน 2557 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

[ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 ตำแหน่ง อ่านต่อเพิ่มเติม…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 1-12 กันยายน 2557 ในวันเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

[ด้วยทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติงานช่างเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง…] [error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 4-21 …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

         ด้วยทางจังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทัพยากรบุคคล ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 21-25 กรกรฏาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ… …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

         ด้วยทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทัพยากรบุคคล ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 4-24 กรกรฏาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ …

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา

[success_box]     ด้วยโรงพยาบาลสุงไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานเลขาองค์กรเเพทย์)[error_alert]ผู้สมัครติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 4-12 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ[/error_alert] [/success_box] …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

[info_box]     ด้วยโรงพยาบาลสุงไหโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานเเผนเเละพัฒนาบุคคลากร) ตำเเหน่งคนงาน (ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา[error_alert]ผู้สมัครติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำเเหน่ง นักรังสีการเเพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำเเหน่ง นักรังสีการเเพทย์ปฏิบัติการ ด้วยทางจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำเเหน่งนักรังสีการเเพทย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ …

Read More »

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์เเละ ตำเเหน่งพนักงานเปล

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เเละ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ด้วยทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกพนักงาน จำนวน 2 ตำเเหน่ง เเยกตามรายละเอียด ดังนี้ ตำเเหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สามารถอ่านรายเอียดเพิ่มติม  ได้ที่นี่… ตำเเหน่งพนักงานเวรเปล จำนวน …

Read More »