ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานพยาธิวิทยาคลีนิค) และ ตำแหน่งพนักงานเปล    ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานพยาธิวิทยาคลีนิค) และ ตำแหน่งพนักงานเปล นั้น
    บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยมีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดังนี้


  • ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานพยาธิวิทยาคลีนิค) : [รายละเอียด… ]
  • ตำแหน่งพนักงานเปล : [รายละเอียด… ]

  • Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pop are medications which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pop medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your soundness story. The health care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.