Home / ภาพกิจกรรม (page 7)

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจัดงานวันผู้สูงอายุ ปี 2557

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ภายใต้คำขวัญ “ ผู้สูงวัยสุขภาพดี สร้างวิถีสุขภาพ ” ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ …

Read More »

Re Accreditation survey โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2557

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2557 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์มหาชน) พร้อมคณะ เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก [error_box] คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด… [/error_box] Sure thing you’ve seen the articles saying that not …

Read More »

ผู้อำนวยการ ศุภชัย ลงเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชม

ผู้อำนวยการ ศุภชัย ลงเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกและ คณะเจ้าหน้าที่ ออกพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงพยาบาล จากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ณ. มัสยิดบือเร็งนอก พร้อมกับได้เข้าเยี่ยมชมที่ทำการชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ณ. วัดทองดีประชาราม อีกด้วย …

Read More »