กิจกรรมจัดงานวันผู้สูงอายุ ปี 2557


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ภายใต้คำขวัญ “ ผู้สูงวัยสุขภาพดี สร้างวิถีสุขภาพ ” ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก , การมอบรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี , การให้ความรู้เรื่อง “อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”, การตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ความซาบซึ้งใจของผู้สูงอายุ และแขกที่เข้าร่วมงาน

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat ache caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pops medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your soundness history. The soundness care occupational may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your druggist can determine if Cialis or another treatment is right for you.