ผู้อำนวยการ ศุภชัย ลงเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชม


ผู้อำนวยการ ศุภชัย ลงเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชม
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกและ คณะเจ้าหน้าที่ ออกพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงพยาบาล จากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ณ. มัสยิดบือเร็งนอก พร้อมกับได้เข้าเยี่ยมชมที่ทำการชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ณ. วัดทองดีประชาราม อีกด้วย

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified dispenser straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your health history. The soundness care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your druggist can determine if Cialis or another treatment is right for you.