ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์และตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]