ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานตัดเย็บ)


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]