ถ่ายทอดนโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ 2566