ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู)


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]