ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]