ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]