ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]