ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานซักฟอก),ตำแหน่งพนักงานเปลและตำแหน่งคนสวน


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]