Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสมัพันธ์ทั่วไป

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฯ จากสบส.เขต12

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา09.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้ นพ.เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ นางจุรี ปรีชาวุฒิเดช หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์สุวิทย์ บุญชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ หัวหน้าคณะพร้อมทีมผู้ประเมินตรวจเยี่ยมมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย และเครื่องแพทย์ในโรงพยาบาล และระบบมาตรฐานงานสุขศึกษา จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต12 จังหวัดสงขลา ในการลงประเมินระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และระบบงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี2560 โดยในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานENV และผลการดำเนินงานในงานสุขศึกษา ของรพ.โดยผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งลงหน้างานในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย และในช่วงเวลา14.00น.เป็นการสรุปผลการลงตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงานดังกล่าวเป็นอย่างมาก

Read More »

ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลกรับรางวัล ” ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี59 “

เมื่อวันที่31 มีนาคม 2560 นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก  เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี2559ในครั้งนี้  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการได้ตระหนักถึง เกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราขการ ทีมผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่รพ.สไหงโก-ลกทุกคน ขอร่วมแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการรพ.ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และจะถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติต่อไป

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกมอบรางวัล “คนดีที่ควรยกย่อง” ให้กับนางสาวบุษยา มือลี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  ตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมหญิง รพ.สุไหงโก-ลก ได้รับผู้ป่วย เตียง12ชื่อนางสาวสากียะห์   ดือเลาะ  อายุ39ปี  อยู่บ้านเลขที่32/3 ม.2 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส   ป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตนเอง(SLE) ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่ตึกดังกล่าวเป็นเวลา2วัน  และมีนายนัสมิง  ยายา  ผู้เป็นสามีมานอนเฝ้าไข้ตลอดเวลา อาการดีขึ้นแพทย์จึงได้จำหน่ายให้กลับบ้านไปในวันที่ 5มีนาคม 2560  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นมีแม่บ้านประจำวัน จากศูนย์ความสะอาดชื่อนางสาวบุษยา มือลี  ขึ้นปฏิบัติงานในวันดังกล่าว โดยปกติหลังจากผู้ป่วยกลับบ้านแล้วจะต้องมีผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำตึก มาเป็นผู้มาเก็บผ้าปูที่นอนปลอกหมอน และทำความสะอาดรอบๆเตียงผู้ป่วย เพื่อจะเตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วยคนต่อไป   แต่ในวันนั้นทางตึกมีผู้ป่วยจำหน่ายจำนวน6คน  และถ้าเป็นวันหยุดผู้ช่วยเหลือคนไข้  ต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายจำนวน2ตึก  ซึ่งในวันนั้นมีผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านทั้ง2ตึกมีจำนวนหลายคน    ด้วยความที่เป็นคนมีน้ำใจเสมอมาของนางสาวบุษยา มือลี  ก็ได้เข้ามาช่วยเก็บเตียงพร้อมทำความสะอาดเตียงที่ผู้ป่วยกลับบ้านในตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมหญิง   จนถึงเตียงที่12 ซึงเป็นเตียงที่นางสาวสากียะห์   ดือเลาะ เคยนอนพักอยู่ ขณะกำลังถอดปลอกหมอนออก ก็มีถุงพลาสติกหนาซองหนึ่งหล่นออกมาจากปลอกหมอน โดยไม่ได้มัดหรือผูกปากถุง ทำให้มองเห็นเป็นเงินปึกใหญ่จึงได้นำไปมอบให้หัวหน้าเวรรับทราบ จากนั้นได้ร่วมกันนับเงิน เป็นเงินจำนวน300,000บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากนั้นประมาณ10นาที่นายนัสมิง  …

Read More »

เอกสารอบรม 9 โรค วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

1 CKD Nurse โหลดเอกสาร 2 COPD and Asthma for you โหลดเอกสาร 3 PPH-b โหลดเอกสาร 4 STEMI สอน 22-23 โหลดเอกสาร 3 ความดันโลหิตสูง โหลดเอกสาร 5 เบาหวาน โหลดเอกสาร 6 สอน Fracture Femur พย.59 โหลดเอกสาร 7 Stroke โหลดเอกสาร 8 Preterm โหลดเอกสาร 9 COLON CANCER โหลดเอกสาร 10 Cataract โหลดเอกสาร

Read More »

ประกาศ การสืบราคายาจังหวัดนราธิวาสปี 2560-2561

ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะจัดให้มีการสืบราคายาร่วมกันจังหวัดนราธิวาสปี 2560-2561 เพื่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดซื้อร่วมกัน บริษัท/ห้าง/ร้าน ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม 1.หนังสือเอกสารสืบราคาปี 2560-2561 2.เอกสารประกอบการยื่นซองสืบราคายาปี 2560-2561  :

Read More »

รายการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำหรับสิทธิชำระเงิน

รายการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำหรับสิทธิชำระเงิน ลำดับ ประเภทที่1 อายุมากกว่า 35 ปี (เพศชาย-หญิง) ราคา 1 X-Ray เอกเรย์ทรวงอก 220 บาท 2 CBC ตรวจเลือด 90 บาท 3 UA ตรวจปัสสาวะ 50 บาท 4 BUN, Cr ตรวจดูการทำงานของไต 100 บาท 5 FBS ตรวจหาน้ำตาล 40 บาท 6 CHOLESTERRAL ตรวจหาระดับไขมันในเลือด 60 บาท 7 TG ตรวจหาไขมันในเลือด 60 บาท 8 LDL cholesterol ตรวจหาไขมันในตัวไม่ดี …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพบาลสุไหงโก-ลก “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบริการสุขภาพ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับรางวัล “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.” โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับ มาตรฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รพ. ที่เดิม ไม่ค่อยมีคนใส่ใจ สนใจเพียงว่าส่งข้อมูลแล้วได้เงินไหม แต่มาตรฐานด้านที่สำคัญ เช่น แผนแม่บท โครงสร้าง ระบบ Data Center มาตรฐานความมั่นคง ไม่ค่อยได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเหตุนี้ TMI จึงร่วมมือกับ สรพ. ดำเนินการพัฒนาโดยมี รพ.สมัครเข้าร่วมนำร่องทั้งหมด 25 โรงพยาบาล และในที่สุด มีเพียง 12 รพ. ที่ผ่านการรับรองระดับที่ 1 รพ.สุไหงโกลก …

Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านอาหารประเภทต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ดังนี้ รายละเอียด : [รายละเอียด… ] เปิดรับสมัครวันที่ : [ 6 กรกฎาคม 2558 ] ถึง : [ 24 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer …

Read More »

รพ.สุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับดีเด่นฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมประจำเดือน คปสจ.นราธิวาส และในครั้งนี้นายแพทย์ สรรพงศ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมและเป็นประธานในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสที่มีผลงานผ่านการประเมินในงานต่างๆ โดยมีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “ระดับดีเด่น” (ผ่านมาตรฐานระดับดีมากติดต่อกัน 5 ปี) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2. รางวัลตรวจประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพงานรังสีวินิจฉัย “ระดับดีเด่น” จากกรมวิทยาศาสตร์แพทย์ 3. รางวัลประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ QTBC ปีงบประมาณ 2557-2558 Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your …

Read More »