Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสมัพันธ์ทั่วไป

รายการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำหรับสิทธิชำระเงิน

รายการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำหรับสิทธิชำระเงิน ลำดับ ประเภทที่1 อายุมากกว่า 35 ปี (เพศชาย-หญิง) ราคา 1 X-Ray เอกเรย์ทรวงอก 220 บาท 2 CBC ตรวจเลือด 90 บาท 3 UA ตรวจปัสสาวะ 50 บาท 4 BUN, Cr ตรวจดูการทำงานของไต 100 บาท 5 FBS ตรวจหาน้ำตาล 40 บาท 6 CHOLESTERRAL ตรวจหาระดับไขมันในเลือด 60 บาท 7 TG ตรวจหาไขมันในเลือด 60 บาท 8 LDL cholesterol ตรวจหาไขมันในตัวไม่ดี …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพบาลสุไหงโก-ลก “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบริการสุขภาพ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับรางวัล “การผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล” ของ TMI ร่วมกับ สรพ.” โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับ มาตรฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รพ. ที่เดิม ไม่ค่อยมีคนใส่ใจ สนใจเพียงว่าส่งข้อมูลแล้วได้เงินไหม แต่มาตรฐานด้านที่สำคัญ เช่น แผนแม่บท โครงสร้าง ระบบ Data Center มาตรฐานความมั่นคง ไม่ค่อยได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเหตุนี้ TMI จึงร่วมมือกับ สรพ. ดำเนินการพัฒนาโดยมี รพ.สมัครเข้าร่วมนำร่องทั้งหมด 25 โรงพยาบาล และในที่สุด มีเพียง 12 รพ. ที่ผ่านการรับรองระดับที่ 1 รพ.สุไหงโกลก …

Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านอาหารประเภทต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ดังนี้ รายละเอียด : [รายละเอียด… ] เปิดรับสมัครวันที่ : [ 6 กรกฎาคม 2558 ] ถึง : [ 24 กรกฎาคม 2558 ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer …

Read More »

รพ.สุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับดีเด่นฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมประจำเดือน คปสจ.นราธิวาส และในครั้งนี้นายแพทย์ สรรพงศ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมและเป็นประธานในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสที่มีผลงานผ่านการประเมินในงานต่างๆ โดยมีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “ระดับดีเด่น” (ผ่านมาตรฐานระดับดีมากติดต่อกัน 5 ปี) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2. รางวัลตรวจประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพงานรังสีวินิจฉัย “ระดับดีเด่น” จากกรมวิทยาศาสตร์แพทย์ 3. รางวัลประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ QTBC ปีงบประมาณ 2557-2558 Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your …

Read More »

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี2558 ในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557

ประชาสมัพันธ์ งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี2558 ในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 บริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยยนอก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พบกับกิจกรรมมากมายยย ดังต่อไปนี้ สอนการทำน้ำยาบ้วนปาก ให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ด้านเภสัชกรรม ให้ความรู้เรื่องยา วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ผักผลไม้ที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร่วมสนุกตอบปปัญหาชิงรางวัล Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable health woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, …

Read More »

มหกรรมสุขภาพ 51 ปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

[warning_box] ปชส.การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมและการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ร่วมครบ 51ปีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก [/warning_box]         โรงพยาบาลได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนได้มาให้บริการในการดูแลสุขภาพของท่านในการตรวจหามะเร็งเต้านม และมวลกระดูกในอัตราราคาพิเศษสุด โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการตรวจ ณ ที่อื่น เพื่อร่วมในโอกาสโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ครบ 51 ปี โดยให้บริการตั้งวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 เวลา08.00น.-16.00น.โดยมีการให้บริการดังนี้ [list type=’arrow2′] 1.การบริการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม ให้บริการตรวจในบุคคลดังต่อไปนี้ บุคคลที่มีความผิดปกติของเต้านม มีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูกหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีประจำเดือนครั้งแรกอายุน้อยกว่า12ปี มีบุตรคนแรกอายุมากกว่า 30 ปี ในผู้หญิงกินฮอร์โมน ในสตรีที่เป็นหมันหรือไม่มีบุตร หรือผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป [/list]ซึ่งมีค่าบริการ ดังนี้ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมในบุคคลที่เบิกได้ต้องชำระเงิน 1,700บาท โดยสำรองจ่ายก่อน บุคคลที่เบิกไม่ได้ต้องชำระเงินเอง 1,500บาท และบัตรประกันสังคมต้องชำระเงินเอง [list type=’arrow2′] 2.การบริการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ให้บริการตรวจในบุคคลดังต่อไปนี้ ในสตรีที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี หรือตัดรังไข่ทิ้งทั้ง …

Read More »

กิจกรรมจัดงานวันผู้สูงอายุ ปี 2557

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ภายใต้คำขวัญ “ ผู้สูงวัยสุขภาพดี สร้างวิถีสุขภาพ ” ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก , การมอบรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี , การให้ความรู้เรื่อง “อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”, การตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ความซาบซึ้งใจของผู้สูงอายุ และแขกที่เข้าร่วมงาน Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care …

Read More »

โครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เเก้วตาเทียม เทิดพระเกียรติฯ

[error_box]     ด้วย กลุ่มงานจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เเก้วตาเทียม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควาวมร่วมมือระหว่างภาครัฐเเละเอกชน และเพื่อค้นหาผู้ป่วยต้อกระจกเชิงรุกได้รับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เเก้วตาเทียม จำนวน 99 ตา[info_box]   ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้กับบุคคลที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)[/info_box]     ดังนั้นหากท่านและบุคคลในครอบครัวอยู่ในสิทธิดังกล่าว และมีปัญหาสายสามารถรับการตรวจคัดกรองล่วงหน้าได้ ที่งานจักษุวิทยา(ชั้น3)อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ในช่วงวันเวลาราชการ[/error_box][error_alert]หมายเหตุ! สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิอื่นๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในการรับ การตรวจคัดกรอง หากพบปัญหาต้องผ่าตัดเเพทย์จะทำการนัดเป็นวันอื่นให้…[/error_alert] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about …

Read More »

Re Accreditation survey โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ปี 2557

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์มหาชน) พร้อมคณะ เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2557  คณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นำทีมโดย รศ.นพ. รณชัย  อธิสุข                                     หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ นางผ่องพรรณ  ธนา                         …

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สามารถอ่านรายละเอียดเเละดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่  DOWLOAD Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer …

Read More »