Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 5)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก)

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์และตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข),ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์และตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

:: เอกสารประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด :: ใบสมัคร ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข),ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มพยาธิวิทยาคลีนิค) จำนวน 1 …

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »