ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]