ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 ตำแหน่ง


:: เอกสารเพิ่มเติม (หนังสือเวียน,ประกาศ) ดาวน์โหลด
:: ใบสมัคร ดาวน์โหลด

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 1 มิถุนายน 2563 ] ถึง : [ 10 มิถุนายน 2563 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น