ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) ตำแหน่งละ 1 อัตรา


         ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
  • และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา

  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]


  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 15 ตุลาคม 2562 ] ถึง : [ 21 ตุลาคม 2562 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น