ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกลstroke ณ ชุมชนบาโงปริเม็ง


วันที่ 19 กันยายน 2562  ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและงานรักษาพยาบาลชุมชน ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กินอยู่อย่างไรห่างไกลstroke ณ ชุมชนบาโงปริเม็ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส