ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: ชุดหัวจ่อเลื่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์  [ รายละเอียด …]

:: เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง  [ รายละเอียด …]

:: หม้อต้มแผ่นความร้อน [ รายละเอียด …]

:: หม้อแช่พาราฟิน  [ รายละเอียด …]

:: เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า  [ รายละเอียด …]

:: เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง  [ รายละเอียด …]

:: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง [ รายละเอียด …]

:: เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง  [ รายละเอียด …]

::เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก แบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4   [ รายละเอียด …]

:: เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  [ รายละเอียด …]

:: เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง  [ รายละเอียด …]