Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 12)

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

:: มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

สรพ.เยี่ยมสำรวจ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

             วันที่ 8 มกราคม 2562 นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พร้อมทั้งนำทีม ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ …

Read More »

มาตรการป้องกันการรับสินบน (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ)

มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง                                        …

Read More »

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

มาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

ผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2561 และ พฤศจิกายน 2561

แบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 61 ดาวน์โหลด แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 61 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561   :: File PDF ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)   :: File Word ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เอกสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   :: File PDF ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)   :: File Word ดาวน์โหลด

Read More »