ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนสวน


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]