ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์    จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด  ]
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 29 กันยายน 2565 ] ถึง : [ 4 ตุลาคม 2565 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

** หมายเหตุ : = ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. **