ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]