ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่1(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่2 (สอบภาคปฏิบัติ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]