ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 2 ตำแหน่ง


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ : [รายละเอียด… ]

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ] ถึง : [ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ]  ในวันและเวลาราชการ