ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]