ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และ นายช่างเทคนิค


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]