ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) ตำแหน่งละ 1 อัตรา


 ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) ตำแหน่งละ 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]

    ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 29 พฤษภาคม 2562 ] ถึง : [ 7 มิถุนายน 2562 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น