ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]