ประกาศ ขอเลื่อนเวลาสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


ตามที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ประกาศวันสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. นั้น

เนื่องจากว่าผู้บริหารโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ติดภารกิจในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอเลื่อนเวลาในการสอบสัมภาษณ์ จากเวลา 13:30 น. เปลี่ยนเป็น 09:00 น.