รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนายการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธสรณสุขจังหวัดนราธิวาส


ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]


ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 29 มกราคม 2561 ] ถึง : [ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น