เอกสารอบรม 9 โรค วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


1

CKD Nurse

โหลดเอกสาร

2

COPD and Asthma for you

โหลดเอกสาร

3

PPH-b

โหลดเอกสาร

4

STEMI สอน 22-23

โหลดเอกสาร

3

ความดันโลหิตสูง

โหลดเอกสาร

5

เบาหวาน

โหลดเอกสาร

6

สอน Fracture Femur พย.59

โหลดเอกสาร

7

Stroke

โหลดเอกสาร

8

Preterm

โหลดเอกสาร

9

COLON CANCER

โหลดเอกสาร

10

Cataract

โหลดเอกสาร