ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างเชื่อม    ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งตำแหน่งช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา นั้น
    เนื่องจากได้หมดเขตการรับสมัครไปเเล้ว ปรากฏว่าไม่มีผุ้สมัคร โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงขอขยายเวลารับสมัคร ดังนี้
    1. ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกไปจนถึง วันที่ 25 มีนาคม 2559
    2. ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2559
ณ บอรืดหน้าห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา และทาง www.kolokhospital.com
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an erection sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pops medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete bodily examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your soundness history. The heartiness care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your druggist can determine if Cialis or another treatment is right for you.