โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมเดินพลังชาวโก-ลก ยุติความรุนแรง


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พร้อมเจ้าหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมด้วยชาวสุไหงโก-ลก ร่วมเดินรวมพลังชาวสุไหงโก-ลก ยุติความรุนแรง หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เเละเหตุการณืใน 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ เพื่อเป็นวัยกำลังใจให้กับทุกฝ่าย