ประกาศยกเลิกการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


เอกสารประกาศ : [ รายละเอียด … ]