ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มเวชกรรมฟื้นฟู)  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [  12 มิถุนายน 2567 ] ถึง : [ 18 มิถุนายน 2567 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

** หมายเหตุ : = ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. **