ประกาศรายชื่อ วันเวลาและสถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]