ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 1,000MA พร้อมเครื่องแปลงภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล


:: เอกสารประกาศขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 1,000MA ฯ ดาวน์โหลด
:: รูปภาพประกอบ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 1,000MA ฯ ดาวน์โหลด