ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]