รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินงบลงทุนเงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1


:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เงินบำรุง ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด