รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1


:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-งบค่าเสื่อม ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด