ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ


:: เอกสารการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด
:: บัญชีการจำหน่ายพัสดุ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด