ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ)  จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด  ]
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 24 มกราคม 2566 ] ถึง : [ 30 มกราคม 2566  ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

** หมายเหตุ : = ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. **