Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 10)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหนักงานการเงินและบัญชีอาวุโสกลุ่มการเงิน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม),นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม),นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล),ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานเปล

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในรอบที่3 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในรอบที่2 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม),นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม),นักสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบในรอบที่2 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบที่2 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม),นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม),นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล),พนักงานบัตรรายงานโรค,ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานเปล

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานความทำความสะอาด

รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม),นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม),นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล),พนักงานบัตรรายงานโรค,ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานเปล

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา …

Read More »