Home / ข่าวรับสมัครงาน (page 10)

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 7 มีนาคม 2565] ถึง : [ 11 มีนาคม 2565 ]  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม  [ ดาวน์โหลด … ] ** หมายเหตุ : …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:-  [ Download … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกตำแหน่งพนักงานบริการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:-  [ Download … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:-  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรมและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ] ถึง : [ 23 กุมภาพันธ์ …

Read More »